martes, 19 de abril de 2016

I de sobte, apareixen les ganes de compartir, conviure, experimentar... El neguit queda enrere després de passar per moments poc agradables (èpoques que tothom podem viure en moments determinats) ara es converteix en portes que s'obren a nous camins. La posada en marxa de les inquietuds per transformar-les en realitats. Però tot aixòno seria possible sense tenir persones, somnis, idees... al costat per realitzar aquest camí de recerca constant que, qui sap on mena, el més agradable possible.

No hay comentarios:

Publicar un comentario